Fandom

Half-life Wiki

Half-Life 2 (kody)

19stron na
tej wiki
Dodaj nową stronę
Dyskusja0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Uruchom grę z parametrem: -console (na przykład: C:\Half-Life 2\hl2.exe\" -console).

Podczas gry naciśnij klawisz [~], aby wywołać konsolę oraz wpisz jeden z poniższych kodów:

Uwaga: Może się zdarzyć tak, że przed wpisaniem innych cheatów konieczne będzie wpisanie kodu sv_cheats 1.


god - God Mode

impulse 101 - wszystkie bronie

notarget - przeciwnicy ignorują gracza

noclip - wyłącza Clipping Mode

give [przedmiot lub broń] - dostajesz [przedmiot lub broń] (listy poniżej)

map [nazwa mapy] - ładuję mapę [nazwa mapy] (lista poniżej)

maps - lista map

buddha - zmniejsza punkty życia

infinite_aux_power - nieograniczona energia dla kostiumu

hurtme # - zadanie # (wstaw wartość) obrażeń

developer # - tryb developer (za # wstaw 0, 1, 2)

impulse 82 - dostajesz jeepa

ch_createjeep - dostajesz samochód zwiadowczy

ch_createairboat - dostajesz Airboat

npc_kill - zabija wszystkich NPCtów na wybranej lokacji

+mlook - włącza/wyłącza Mouse Look

viewmodel_fov # - ustawia rozmiar noszonej broni

cl_drawhud 0/1 - pokaż/ukryj HUD

cl_enablehud 0/1 - pokaż/ukryj HUD

cl_showfps 0/1 - pokaż/ukryj FPS

npc_create - tworzy bohatera niezależnego

npc_create_aimed - tworzy bohatera niezależnego

picker - tryb Picker

setpos [koordynaty] - przenosi do określonej pozycji

sv_gravity # - ustawia grawitację

sv_stopspeed # - ustawia minimalną prędkość

sv_friction # - ustawia World Friction

dsp_explosion_effect_duration # - ustawia długość eksplozji

sv_soundemitter_filecheck - raport odnośnie brakujących plików .WAV

mat_yuv 0 - ?


Lista broni:

weapon_alyxgun weapon_ar1 weapon_ar2 weapon_bugbait weapon_cguard weapon_crowbar weapon_extinguisher weapon_flaregun weapon_frag weapon_gauss

weapon_hopwire weapon_iceaxe weapon_physcannon weapon_physgun weapon_pistol weapon_rpg weapon_shotgun weapon_smg1 weapon_smg2 weapon_stickylauncher weapon_stunstick weapon_thumper weapon_sniperrifle weapon_rollerwand weapon_molotov weapon_manhack weapon_immolator weapon_irifle weapon_slam weapon_hmg1 weapon_cubemap weapon_binoculars weapon_ml weapon_brickbat


Lista przedmiotów:

item_box_buckshot item_box_mrounds item_box_sniper_rounds item_box_srounds item_healthkit item_battery item_suit item_ml_grenade item_ar2_grenade item_healthvial


Lista map:

d1_canals_01 d1_canals_02 d1_canals_end d1_tempanals_02 d1_town_01 d1_town_02 d1_town_03 d1_town_04 d1_town_05 d1_trainstation_01 d1_trainstation_02 d1_trainstation_03 d1_trainstation_05 d1_under_01 d1_under_02 d1_under_03 d1_under_04 d2_coast_01 d2_coast_02 d2_coast_03 d2_coast_04 d2_coast_04_dx60 d2_coast_05 d2_coast_06 d2_coast_07 d2_coast_08 d2_prison_01 d2_prison_02 d2_prison_03 d2_prison_04 d2_prison_05 d3_c17_03 d3_c17_04 d3_c17_05 d3_c17_06a d3_c17_06b d3_c17_07

Więcej w Fandom

Losowa wiki